Thursday, February 2, 2012

Soalan 1 - Soalan Tatabahasa

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.


Matahari terlindung cuaca redup,

Budak bermain senangnya hati;

Ilmu itu pelita hidup,

Harus dicari hingga ke mati.

Gembira sungguh di hari raya,

Tetamu datang tiada henti;

Kaya ada bermacam kaya,

Ilmu di dada paling bererti.

Pak Lebai memakai kopiah,

Sambil tersenyum melayan tetamu;

Mencari ilmu bukannya payah,

Asalkan rajin tak kenal jemu.

Hati gembira apabila bertemu,

Setelah lama asyik berjauhan;

Membaca itu jambatan ilmu,

Rajin bertanya luas pengetahuan


1. Apakah maksud baris 'Ilmu itu pelita hidup'?

A. Ilmu dapat mencerahkan kehidupan manusia.

B. Pelita diperlukan semasa mencari ilmu.

C. Ilmu akan dibawa hingga ke mati.

D. Ilmu itu dapat menghidupkan pelita.


2. Perkataan 'payah' dalam rangkap ketiga sama ertinya dengan

A. rahsia

B. seksa

C. sukar

D. mudah


3. Menurut puisi di atas, sikap suka bertanya boleh

A. menjadikan seseorang itu kaya dengan ilmu.

B. membantu seseorang semasa membaca untuk mencari ilmu.

C. menambah pengetahuan orang yang bertanya itu.

D. menjadi jambatan ilmu kepada orang yang rajin membaca.


4. Semua pernyataan berikut adalah benar, kecuali

A. kita jangan berasa bosan dalam mencari ilmu.

B. kekayaan yang paling bermakna ialah kaya ilmu'.

C. membaca merupakan salah satu cara mendapatkan ilmu.

D. Ilmu baik dan ilmu jahat boleh diamalkan dan dijauhi.


5. Tajuk yang paling sesuai bagi puisi di atas ialah

A. Mari Berpuisi

B. Faedah Ilmu

C. Pantun Ilmu

D. llmu Dalam Pantun

No comments:

Post a Comment